Dumpa slumpen

Uppdrag
Byggnads är inte enbart verksamma i Sverige utan arbetar även internationellt för att hjälpa till att utveckla och stärka de globala fackförbunden inom byggsektorn. Detta arbete blir ofta ifrågasatt av existerande medlemmar och är relativt okänt för allmänheten, något som Byggnads vill ändra på.

Lösning
Dåliga arbetsförhållanden är inte något som sker utav en slump – de grundar sig politiska, ekonomiska och sociala strukturer som oftast har formats under en längre tid. Endast när vi erkänner att dessa orättvisor inte händer av en slump, kan vi aktivt börja att agera mot de problem som vi står inför.

Dumpa slumpen visar på ett humoristiskt sätt att ingenting händer utav en slump. Även om problemen i filmerna är ojämförbara med de situationer som människor utsätts för i verkligheten så har de en sak gemensamt; allting kan motverkas om vi erkänner problemen och agerar aktivt för att motverka dem.
hello@lisamattsson.com
Instagram  Behance  LinkedIn

Copyright © 2019 Lisa Mattsson